Treningsavgift pr semester:

Knøtt: kr 1.500,-
Barn: kr 1.500,-
Ungdom: kr 1.700,-
Senior: kr 1.950,-
Veteran: kr 1.950,-

Det gis 10% søskenmoderasjon.  Familie max 4200 kr pr semester

Medlemskontingent:

I tillegg kr 300,-  i kontingent. Dette gjelder for kalenderåret.