Idrettsrådet

Idrettsrådet

Publisert av Anne Eklund Hermansen den 27.09.22.

Idrettsrådet (IR) er en del av Norges Idrettsforbund (NIF). Det finnes et idrettsråd i nesten alle landets kommuner. I Stavanger er det Idrettsrådet Stavanger som har denne rollen. De er et serviceorgan for idrettslagene i Stavanger kommune, med ca. 45.000 medlemmer i 160 idrettsklubber/lag i Stavanger, i tillegg til medlemmer i bedriftsidretten. Vi jobber med følgende hovedoppgaver:

  • arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen
  • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
  • være en arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter
  • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang

Følg linken for å lese mer : Idrettsrådet