Stavanger Judoklubb ønsker å tilby noe for alle. Se oversikt over de forksjellige gruppene vi har:

Knøtt 1

lærer barna å ta instruksjon og få kroppskontroll gjennom enkle judo øvelser. Knøtt 1 er partiet for de aller minste barna, mellom 3 til 4 år. Her legges fokuset på koordinasjon og balanse gjennom lek og enkle judo-øvelser.

Knøtt 2

er for barn mellom 5 til 6 år, partiet legger vekt på lek og koordinasjon, samt flere enkle judoøvelser.

Barn     

passer for barn mellom 6 til 12 år. Her er det fokus på koordinasjon, balanse, kjernemuskulatur og samarbeid. Øvelsene blir introdusert gjennom lek og basis judoøvelser, samt introduksjon til konkurranse judo. Dette er ett parti som passer for alle!

Barn videregående       

er for alle barn mellom 6 til12 år som har en grunnleggende judoferdighet (gult belte eller høyere). Her vil øvelsene være mer avanserte en på barnepartiet, men det vil fremdeles være fokus på læring gjennom lek.

Jentejudo         

er for alle jenter mellom 6 og 14 år, her blir det lagt vekt på felleskap og det sosiale. Partiet passer for alle, fra de som knapt har hatt på judo-gien tidligere, til dem med masse erfaring. På dette partiet blir jenter trent av jenter. Vår erfaring er at jenter ofte trives i et sosialt miljø hvor det blir lagt vekt på at trening skal være kjekt!

Ungdom            

er for ungdom mellom 12 til 16 år, paritet er delt i to: ungdom og ungdom nybegynner. Det er anbefalt at alle nye starter på ungdom nybegynner, slik at de får en introduksjon til fallteknikk og basis judoferdigheter. Partiet fokuserer mye på samhold, det skal være kjekt å være på trening! Det blir også arrangert styrketreninger i styrkerom for de som ønsker å være med på det, uten ekstra kostnad.

Senior  

er for alle over 16 år. Her kan man selv velge om man ønsker å trene konkurranse judo eller om man kun vil drive med den tekniske biten. Treningen blir lagt opp slik at alle klarer å gjennomføre. Forkunnskap eller fysisk form spiller ingen rolle. Seniorpartiet er sosialt om man skal ha det kjekt på trening

Superjudo        

er et parti for alle barn og unge som trenger litt ekstra oppfølging. På dette partiet vil det alltid være minst to trenere, slik at man får best mulig utnytte av treningen. Dette tilbudet er gratis!

Ung Elite           

er et parti for barn/ungdom mellom 7 til 16 år som ønsker å satse litt ekstra på judoen. Her kreves en del judoerfaring (mer enn gult belte). Treningene vil bli lagt opp slik at den enkelte kan utvikle seg og føle mestring. Her er det fokus på mer avanserte judoteknikker og konkurransetrening.

 

Treningstider ligger i "Timeplanen" og oversikt over priser for partier og drakter finner du under priser.