Treningsavgift pr semester:

Knøtt: kr 1.450,-
Barn: kr 1.450,-
Ungdom: kr 1.650,-
Senior: kr 1.900,-
Veteran: kr 1.900,-

Det gis 10% søskenmoderasjon.  Familie max 3800 kr pr semester

Medlemskontingent:

I tillegg kr 300,-  i kontingent. Dette gjelder for kalenderåret.