Judo er en japansk fullkontakt kampsport, utviklet i 1882 av Jigoro Kano fra jujutsu. Japansk «ju» betyr «myk» og «do» betyr «vei» – det vil si «den myke veien». 

Judo inneholder ingen slag eller spark, men handler om å utnytte motstanderens styrke til egen fordel, ta kontrollen og få motstander ut av balanse. Målet er å kaste eller felle motstanderen, låse fast eller på andre måter pasifisere motstanderen.

Judo starter stående, og ender ofte opp som bakkekamp. Stående brukes ulike kast og fot-teknikker, mens man på bakken bruker ulike kontrollteknikker.

Judo stiller størst krav til teknikk, samhandling og koordinasjon. Etterhvert som en blir eldre fokuseres det mer på styrke, hurtighet og utholdenhet. Judotreningen er svært variert og inneholder i tillegg til teknisk og fysisk trening også elementer fra bl.a. turn, lek og samarbeid.

Det er lite skader i judo, selv om det er en fullkontakt kampidrett. Judo er effektivt som selvforsvar, men først når man selv blir angrepet.
Alle norske judoutøvere som er medlem i en judoklubb er forsikret både i kamp, under trening, og ved reise til/fra idrettsarrangement.

Judo utøves i hele verden og er verdens 7. største olympiske idrett med over 20 millioner utøvere og har vært OL-gren siden 1964.