Smitteverntiltak

Smitteverntiltak

Publisert av Anne Eklund Hermansen den 09.07.20. Oppdatert 11.10.20.

Judovettregler for utøvere:

 • Du må være helt frisk når du kommer på trening. Du må ha vært symptomfri i 24 timer før du kan komme på trening.
 • Vask/desinfiser hender før og etter trening.
 • Ta med egen drikkeflaske som er fylt med vann hjemme, merket med navn.
 • Hold 1 meter avstand til andre i alle situasjoner utenfor matten.
 • 20 år eller eldre; alltid hold 1 meter avstand til andre.
 • Siddishallen er stengt for foresatte/skuelystne.
 • Ansvarlig trener samler gruppen på utsiden av anlegget 5 min før treningen starter, og sørger for at gruppen går samlet inn og ut fra trening med nødvendig avstand. All omkledning foregår utenfor anlegget, garderober er stengt.
 • Nys eller host i albuen.
 • Utøvere i risikogrupper kan ikke komme på trening. Utøvere i karantene eller isolasjon kan ikke komme på trening.
 • Judodrakten skal være nyvasket på hver trening. Det er ikke lov med lånedrakter. (Der er mulig å kjøpe lånedrakt til kr 200,-)
 • Alle må melde seg på trening i Spond.

 

INN- OG UTGANG Siddishallen:

Utøvere møter opp utenfor hovedinngang 10 min før treningen starter. De blir møtt av trener og går samlet inn med 1m avstand.

Når treningen er ferdig går man ut døren på oversiden.

 


Tiltak som trenere/ledere i klubben er ansvarlig for:

Risiko

Smittereduserende tiltak

Nærkontakt med andre

 1. Det skal være maks 20 personer på hvert parti/gruppe.
 2. Planlegg gruppene med 30 min mellomrom før neste gruppe starter, og be alle forlate lokalene rett etter treningen, slik at kontakt med andre reduseres.
 3. Begrens antall treningspartnere i judo-teknikker til et fast fåtall.
 4. Personer over 19 år må til enhver tid holde minst 1 meter avstand til andre.
 5. Hold alltid 1m avstand utenfor matten.

Smitte fra utstyr

Dersom utstyr benyttes må det vaskes etter bruk.

Smitte fra matter

 1. Matter/gulv skal vaskes mellom hver trening. Benytt vann og klorin/såpe. Først våtmopp, deretter tørrmopp. Overflaten må ha tørket før neste parti starter.
 2. Ikke bruk «tjukkas»/tykk, myk matte som treningsutstyr.

Smitte fra hender/berøringspunkter

 1. Regelmessig vask/desinfeksjon av dørhåndtak og andre kontaktflater
 2. Anskaff antibac, såpe og tørkepapir ved vasken, slik at alle kan vaske eller desinfisere hender før og etter trening
 3. Avstå fra å dele ut lapper.
 4. Unngå unødvendig fysisk kontakt; Ikke håndhils, High-five eller klemming
 5. Steng garderober

 

Ved oppstått sykdom under aktivitet; følg kapittel 2.3 i Veilederen